World wide web (настройка редиректа между зеркалами с www и без в фале .htaccess)